אודות

לא משנה מקום, גם זמן לא משנה.

(אני לא מבטיחה כלום).